forbot

Shtandart, TOO

+7 (727) 329-24-83
  • Shtandart, TOO
Showroom
و سیم خاردار
و سیم خاردار
شبکه های بدون درز
شبکه های بدون درز
بازرسی چرخه
بازرسی چرخه
4900.00 KZT
به معنای دفاع از فعال
به معنای دفاع از فعال
100000.00 KZT
مش نرده
مش نرده
780.00 KZT
گبینس
گبینس
گبینس
گبینس
نجات و تجهیزات
نجات و تجهیزات
87000.00 KZT
سیستم‌های حفاظت از ساحل
سیستم‌های حفاظت از ساحل
شبکه های بدون درز
شبکه های بدون درز
898.00 KZT
مواد برای محوطه سازی
مواد برای محوطه سازی
وسایل وابزار مخصوص طراحی خارجی
وسایل وابزار مخصوص طراحی خارجی
و سیم خاردار
و سیم خاردار
شبکه های بدون درز
شبکه های بدون درز
بازرسی چرخه
بازرسی چرخه
به معنای دفاع از فعال
به معنای دفاع از فعال
مش نرده
مش نرده
گبینس
گبینس
گبینس
گبینس
نجات و تجهیزات
نجات و تجهیزات
سیستم‌های حفاظت از ساحل
سیستم‌های حفاظت از ساحل
شبکه های بدون درز
شبکه های بدون درز
مواد برای محوطه سازی
مواد برای محوطه سازی
وسایل وابزار مخصوص طراحی خارجی
وسایل وابزار مخصوص طراحی خارجی
اطلاعات تماس

آدرس

قزاقستان,  Almaty,  050034,  av. Rajymbeka 208A office 316

شرکت هاي تلفن

گروه پژوهشی فنی
+7
هنگام سفارش به مدیر فروش اطلاع بدهید که شما در allbiz این اطلاعات را به دست آوردید. سپاسگزاریم از اینکه در allbiz خرید می کنید.
 فروش
+7
هنگام سفارش به مدیر فروش اطلاع بدهید که شما در allbiz این اطلاعات را به دست آوردید. سپاسگزاریم از اینکه در allbiz خرید می کنید.
+7
هنگام سفارش به مدیر فروش اطلاع بدهید که شما در allbiz این اطلاعات را به دست آوردید. سپاسگزاریم از اینکه در allbiz خرید می کنید.

اینترنت

توضيحات

Shtandart, TOO. تمام اطلاعات در مورد Shtandart, TOO در Almaty (قزاقستان).